A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
V Á L T O Z Á S O K az egészségbiztosítás területén
#1
„INFORMÁCIÓK ELSŐKÉZBŐL” VII.

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság jogutódjaként a Magyar Államkincstár továbbképzést tart a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére.

A továbbképzésen szakembereink tájékoztatást adnak a 2018. január 1-jétől hatályos változásokról. Ezen belül a gyermekgondozási ellátásokról és a pénzbeli ellátásokat érintő változásokról, továbbá a biztosítási kötelezettségről és járulékfizetésről, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról és minden egyéb az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival kapcsolatos munkáltatókat és kifizetőhelyeket érintő változásokról.

Időpont:
2018. január 30. 10-15 óráig (regisztráció 9 órától)

Helyszín:
Magyar Államkincstár (volt Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság épülete)
(cím: Budapest VIII. ker., Fiumei út 19/a., 5. emeleti Díszterem)

Tematika:
I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény hatályos előírásai 2018. január 1-jétől, a pénzbeli ellátásokra való jogosultság és az ellátások összegének megállapítása szempontjából:
- Biztosítottak és járulékfizetési kötelezettség
- Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség

II. Pénzbeli ellátásokat érintő anyagi jogi változások:
- A táppénzt érintő pontosító módosítások és azok gyakorlati alkalmazása
- A keresőképtelenség visszamenőleges igazolása
- A csecsemőgondozási díjat és gyermekgondozási díjat érintő pontosító módosítások és azok gyakorlati alkalmazása
- A diplomás gyedre vonatkozó új szabályok
- Gyed folyósítás ideje alatt munkáltató váltás esetén a gyed folyósítására vonatkozó új szabályok
- Passzív jogú ellátások folyósítása
- A „Jövedelemigazolás” mint szigorú számadású nyomtatvány kivezetése

III. Pénzbeli ellátásokat érintő eljárásjogi változások:
- Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait érintő speciális eljárási szabályok a Ket. szabályait felváltó általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) hatálybalépésével összefüggésben.

Előadók:
Dr. Bogdán Zsuzsanna Főosztályvezető
Dr. Földi Barbara Főosztályvezető-helyettes

Részvételi díj: 7.874,-Ft + ÁFA (amely tartalmazza a frissítő és ételfogyasztás lehetőségét)
Részvételi szándékát a mellékelt – cégszerű aláírással ellátott – Jelentkezési lap megküldésével legkésőbb 2018. január 22-ig szíveskedjen a [email protected] e-mail címen jelezni!

A jelentkezéseket a jelentkezés sorrendjében tudjuk elfogadni. A jelentkezése elfogadásáról vagy elutasításáról e-mailben értesítést küldünk.

Fontos információ:
Amennyiben arról kap értesítést, hogy jelentkezése elfogadásra került, függetlenül a továbbképzésen való megjelenéstől — a korlátozott férőhelyre tekintettel — a részvételi díj megfizetése Önre nézve is kötelező.

Forrás:
 http://www.allamkincstar.gov.hu/files/Fr...matika.pdf
és

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/
"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel
#2
Kedves Mindenki!
 
Mint ahogyan arról korábban már értesülhettek Magyarország jobban teljesít és a magyar reformok is működnek ezért –a jogbiztonság és a kiszámíthatóság követelményét is szem előtt tartva- az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásaival kapcsolatban, 2017. december 01-vel további változások (reformok) történtek.
 
A korábban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által ellátott egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokkal (táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj), baleseti táppénzzel és utazási költségtérítéssel kapcsolatos feladatok 2017. november 1-jétől a Magyar Államkincstár Központjához kerültek át.

A Magyar Államkincstár Központ Egészségbiztosítási Főosztálya ezen feladatai keretében többek között
  • közreműködik az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, a baleseti táppénzzel és az utazási költségtérítéssel összefüggésben az Egészségbiztosítási Alappal kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, beszámolási és adatszolgáltatási feladatok ellátásában,
  • működteti és fejleszti az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak, a baleseti táppénznek és az utazási költségtérítésnek a felügyeleti, költségvetési, szakmai ellenőrzési, belső ellenőrzési és központi nyilvántartási rendszerét,
  • közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok – az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival (táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, a baleseti táppénzzel, az utazási költségtérítéssel kapcsolatos – jogalkalmazói feladatellátásának támogatására szolgáló módszertani útmutatók, szakmai eljárásrendek, szabályzatok és körlevelek kiadásában.
 
Fontos tudni, hogy 2017. december 1-től új regisztrációs nyomtatvány kerül bevezetésre, mely időpontot követően a „Foglalkoztatói igazolás”, „Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez”, és az „Adatlap folyamatos keresőképtelenség igazolásához” elnevezésű nyomtatványok elektronikus beküldéséhez szükséges regisztráció kizárólag a Magyar Államkincstár honlapján közzétett „Regisztrációs lap” benyújtásával lehetséges.
 
Az új „Regisztrációs lap” a Nyomtatványok menüpontból érhető el.
 
A Magyar Államkincstár Egészségbiztosítási Főosztálya -a MÁK honlapján megjelent tájékoztatónak megfelelően- kéri, hogy 2017. december 1-től az új nyomtatványt szíveskedjenek használni.
 
További kérdéseiket az   [email protected]   e-mail címre küldhetik, ahol készséggel állnak a járulékfizető biztosítottak rendelkezésére.  
 
Forrás:
[/url][url=https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/]https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/
"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel
#3
Köszönjük, hogy felhívtad a figyelmet erre!
Üdvözlettel! A l b a
Válasz idézéssel
#4
Az "adó" adó és pénzügyi szaklap XXX. évfolyam 2016/8. számában (77-82. oldal) megjelent egy, a nyugdíj mellett munkát végző személyek egészségbiztosítási ellátásaival (táppénz, baleseti táppénz, csed, gyed, eü-i szolgáltatási járulékfizetés stb.) kapcsolatos, 5,5 oldalas, példákat is tartalmazó összefoglaló Soltész Lászlóné (OEP Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Főosztály szakmai koordinátora, kormánytisztviselője) neve alatt.

Főbb témakörök:

1. Ki minősül nyugdíjasnak?
2. Foglalkoztatói kötelezettségek.
3. A biztosított nyugdíjas járulékfizetése.
4. A táppénzre jogosultság.
5. A kiegészítő tevékenységet végző nyugdíjasok.
6. Baleseti táppénz.
7. Mikor nem minősül üzemi jellegűnek a baleset?
8. Baleseti táppénz többes biztosítási jogviszony esetén.
9. A baleseti táppénzre való jogosultság ideje és kezdő napja.
10. A keresőképtelenség igazolása.
11. Jogosultság csedre, gyedre.

Ugyancsak itt (72-77 oldal) olvasható egy, a megváltozott munkaképességűek ellátásainak módosításával kapcsolatos cikk.
(Az újság nagyobb könyvtárakban megtalálható, elolvasható, kölcsönözhető.)
"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel
#5
Mónika Írta:Megkérdezhetem, hogy ez mit is jelent a gyakorlatban? Ez azokra vonatkozik akik bejelentkeztek egészségügyi szolgáltatási járulékra, és ez alapján fizetnek?

Álláspontom szerint rájuk nem vonatkozik. Ők nem megállapodást köthetnek (Tbj. 34. § (10), itt a hangsúly a köthetneken van), hanem a törvény erejénél fogva (Tbj. 39. §. (2) járulékot kötelesek fizetni.

(A két összeg is eltér! A Tbj. 34. § (10) szerinti személyek a 11. bek. értelmében a minimálbér 50%-át, a Tbj. 39. §. (2) szerinti személyek a Tbj. 19. § (4) alapján napi 235 Ft-ot, havi 7050 ft-ot kötelesek fizetni.)
"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel
#6
Köszönjük szépen.
Válasz idézéssel
#7
Új, sárga lámpaszín a jogviszony ellenőrzésben címmel 2016.07.15-én az OEP új tájékoztatót adott ki.<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.oep.hu/friss_kozlemenyek/uj_sarga_lampaszin_jogviszonyellenorzesben.html">http://www.oep.hu/friss_kozlemenyek/uj_ ... esben.html</a><!-- m -->

Tisztelt Egészségügyi Szolgáltató!

Felhívom szíves figyelmét, hogy 2016. július 15.-jétől az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által egy új „sárga lámpaszín” kerül bevezetésre a jogviszony-ellenőrző rendszerbe a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Tbj.) 34. § (10) bekezdése szerint kötött megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatást igénybevevők számára.

Az OJOTE rendszerben a jogviszony-ellenőrzés során megjelenő „sárga lámpa” érvényes TAJ-t, de korlátozott egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultságot fog jelenteni.


Az új lámpaszín bevezetését indokolja, hogy a megállapodás jogintézménye nem biztosít teljeskörű egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot az érintett személyeknek, mivel a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXX. törvény 12. § (1) bekezdése, a 20. § (5) bekezdés b) pontja, valamint a 27. §-ban foglaltak alapján a sürgősségi fogászati ellátás kivételével nem jogosultak: sem fogászati, sem külföldi gyógykezelésre, illetve a transzplantációs várólistára sem kerülhetnek fel.

Fontos továbbá, hogy a megállapodás kedvezményezettje a megállapodás megkötését követően - amennyiben nem került sor a türelmi idő megváltására - a sürgősségi ellátás kivételével kizárólag a hatodik - 2016. augusztus 1.-jétől a huszonnegyedik - hónap első napjától veheti igénybe a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatásokat.

A megállapodás türelmi ideje alatt a jogviszony-ellenőrzés során a TAJ-hoz tartozó lámpa színe barna lesz, de amennyiben az érintett személynek van érvényes megállapodása, úgy a sürgősség körébe tartozó ellátásokat az érvényes TAJ-jal rendelkező biztosítottakhoz hasonlóan kell jelenteni (1-es térítési kategória, 1-es azonosító típus).

A teljeskörű egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság hiányában az Önök munkájának megkönnyítése érdekében fontosnak tartjuk, hogy a megállapodást kötők személyi köre – a jogosulatlanul igénybe vett ellátások megelőzése érdekében – megkülönböztetésre kerüljön a Tbj. 5. §-ban foglalt biztosítotti, valamint a Tbj. 16. §-ban foglalt jogosulti személyi körtől az új lámpaszínnel.

Tájékoztatom továbbá, hogy az új „sárga lámpa” nemcsak arra vonatkozóan fog tájékoztatást nyújtani, hogy az adott személy megállapodás alapján jogosult egészségügyi szolgáltatásra, hanem a lámpaszín mellé megjelenítésre kerül azon ellátások köre is, amelyekre az érintett személyi kör nem jogosult.


Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által működtetett OJOTE lekérdező felületen az új lámpaszín automatikusan beállításra kerül, azzal kapcsolatosan az egészségügyi szolgáltatóknak külön tennivalójuk nincs. A saját szakrendszerbe integrált lekérdező felületet használó egészségügyi szolgáltatóknak 3 hónapos türelmi időt biztosítunk a szinkronizálására.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár
"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel
#8
:oops:
"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel
#9
Én azért tettem fel a kérdésem, mert nem akartam elhinni, hogy egy doc formátumban kell kitölteni az igényt, egy ÁNYK-s nyomtatvány helyett.

Ezt is elolvassuk! Talán elég lesz a nyár, hogy az OEP-es ellátásokkal kapcsolatos információkat, a jövő évi adótörvényeket kibogarásszuk.

Köszönet, hogy jelen vagy a fórumon! Confusedax:
Üdvözlettel! A l b a
Válasz idézéssel
#10
Mint ahogyan azt már megszokhattuk a jogbiztonság és a kiszámíthatóság szem előtt tartásával az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak jogi szabályozása 2016.07.01-től ismét változik.

A gyakori, és álláspontom szerint indokolatlan, évente kétszer történő jogszabályváltozás egyenes következménye, hogy a táppénzzel, csecsemőgondozási díjjal, gyermekgondozási díjjal, gyermekápolási táppénzzel, baleseti táppénzzel kapcsolatos jogi normák az ügyfelek, biztosítottak számára már-már követhetetlen. (Ezt támasztják alá a különböző fórumokra érkező nagyszámú kérdések is.)

A futószalagszerű, átgondolatlan jogalkotás, illetve folyamatos módosítás azonban nem csak az ügyfelek számára követhetetlen, de a jogalkalmazók (munkáltatók, tb. kifizetőhelyi ügyintézők, könyvelők) számára sem mindig egyértelmű, ezért az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a 2016.07.01-én, illetve a 2017.01.01-én hatályba lépő módosítások, pontosítások, kiegészítések egységes értelmezése érdekében a 2016/2. szám alatt egy újabb, 7 oldalas, példákat is tartalmazó tájékoztatót adott ki.


A tájékoztató külön kitér arra, hogy ugyan az 1 évesnél idősebb, de 3 évesnél fiatalabb gyermekekre tekintettel igényel táppénz esetében a jogszabály szövege nem változott, azonban „a jogszabály koherenciájának a biztosítása érdekében 2016. július 1-jétől ez esetben is alkalmazni kell, hogy szülőnként jár a táppénz”. (Azaz a kodifikáció most sem sikerült tökéletesen, így az egyértelmű jogi norma helyett az OEP különböző, az AB szerint joghatás kiváltására alkalmatlan leiratokban ismét értelmezni kényszerül…)

Változások:


-Változik gyermekápolási táppénzre való jogosultság időtartama.
-Változni fog a pénzbeli egészségbiztosítási ellátások és a baleseti táppénz iránti kérelmek benyújtásának módja.
-Értelmezésre került a függő hatályú döntéseknél a határidő számításának a kezdő napja.
-Módosult az adóhatóság értesítésével kapcsolatos szabály.
-Változott a fogyatékos gyermek elnevezése.


A fent hivatkozott tájékoztató itt érhető el:

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.oep.hu//data/cms1012261/2016_2_TAJEKOZTATO_a_tarsadalombiztositasi_kifizetohelyek_reszere.pdf">http://www.oep.hu//data/cms1012261/2016 ... eszere.pdf</a><!-- m -->

"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel
#11
.
"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel
#12
Smile
Nagyon szépen köszönöm! Smile
Üdvözlettel! A l b a
Válasz idézéssel
#13
Szia,

igaz nem Kenderice vagyok, de hátha beéred velem is. :-)
Mint foglalkoztató külön külön kell kitölteni a csed és gyed igénylő lapot, majd ezeket együtt kell beküldeni a Nyilatkozat a csecsemőgondozás díj és csed együttes igényléséhez" nevű nyomtatvánnyal. A nyomtatványt átküldöm emailen, itt nem engedi a docx formátumot.
Válasz idézéssel
#14
Kedves Kenderice!

Hogyan kell a CSED-et és GYED-et egyszerre beküldeni?
A fogl. igazolás vagy egyik, vagy másik kiválasztását engedi.

Az együttküldés lehetősége úgy értendő, hogy előbb kitöltöm a nyomtatványt CSED-re, aztán ugyanolyan tartalommal jelölöm, hogy GYED - nyilván a szülő a megfelelő oldalon nyilatkozik, és együtt küldöm be? Arra gondoltam, hogy csupán egy nyomtatványt kell kreálni? Ezek szerint még sem?
Üdvözlettel! A l b a
Válasz idézéssel
#15
Alba Írta:Köszönöm szépen a választ!
Izgalmas lesz a jövő év is. Smile


Szívesen.

Olyan ez, mint a szilveszteri TV műsor. Utólag jövünk rá, hogy a tavalyi jobb volt. Big Grin
"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel
#16
Köszönöm szépen a választ!
Izgalmas lesz a jövő év is. Smile
Üdvözlettel! A l b a
Válasz idézéssel
#17
Alba Írta:Kedves Kenderice!
Pont ilyesmit szerettem volna megkérdezni. A CSED igényt a szokásos módon kell az OEP-be küldeni 06.30-a után?


Tudomásom szerint igen, de 2017.01.01-től ekként kell eljárni:

(A Magyar Közlöny 64. számában kihirdetett Ebtv. módosítás szerint a kifizetőhellyel nem rendelkező munkáltató a csed, gyed, táppénz és baleseti táppénz iránti kérelmeket kizárólag az egészségbiztosító honlapján közzétett számítógépes program segítségével töltheti ki és a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartást kezelő szervnél történő regisztrációt követően, kizárólagosan elektronikus úton nyújthatja be.)
"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel
#18
Kedves Kenderice!
Pont ilyesmit szerettem volna megkérdezni. A CSED igényt a szokásos módon kell az OEP-be küldeni 06.30-a után?
Üdvözlettel! A l b a
Válasz idézéssel
#19
2016.07.01-től ismét változik az egészségbiztosítási törvény, ezen belül is az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak szabályai.

Erről tart tájékoztatót 2016. június 24-én, pénteken Kertész Ilona, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályának Osztályvezetője.

Főbb témák:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 2016. január 1-től hatályos változásai a gyakorlatban

• Gyermekápolási táppénz változásai 2016. január 1-től és 2016. július 1-től
• Szülők választása az ellátások között
• Igényérvényesítés 2017. január 1-től
• Külföldi biztosítási jogviszonyok és a pénzbeli ellátások viszonya

További információk itt:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.saldonet.hu/index.php?oldal=klubea">http://www.saldonet.hu/index.php?oldal=klubea</a><!-- m -->

<!-- m --><a class="postlink" href="http://saldonet.hu/LEVLEZ/page.php?g=4&sid=8708&vcode=5ad6ck2baae757b75c5c138d774k7b97648afeee&message_ID=6253&code=3478c68e6kaaca5667d6b77fka2cc67a68b6ak&b=1&x=8708&y=6253&z=4&dt=1465652959">http://saldonet.hu/LEVLEZ/page.php?g=4& ... 1465652959</a><!-- m -->

"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel
#20
Köszönöm! Nekem pont lesznek ilyen intézni valóim, ezért nagyon hasznos lett nekem ez az információ!
Üdvözlettel! A l b a
Válasz idézéssel
#21
Újabb változás az egészségbiztosítás területén.

Összefoglaló itt:

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.oep.hu//data/cms1010852/2016_1_TAJEKOZTATO_a_tarsadalombiztositasi_kifizetohelyek_reszere.pdf">http://www.oep.hu//data/cms1010852/2016 ... eszere.pdf</a><!-- m -->
"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel
#22
Az "adó" adó és pénzügyi szaklap XXX. évfolyam 2016/3. számában megjelent egy, a kisadózó vállalkozók táppénzével kapcsolatos, 5 oldalas, példákat is tartalmazó összefoglaló Soltész Lászlóné (OEP Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Főosztály szakmai koordinátora,kormánytisztviselője) neve alatt.
"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel
#23
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.oep.hu//data/cms1009689/Kifizetohelyi_OEP_tovabbkepzes_2016_januar.pdf">http://www.oep.hu//data/cms1009689/Kifi ... januar.pdf</a><!-- m -->

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.oep.hu/szakmai_kozlemenyek/tovabbkepzes_tb_kifizetohely_ugyintezoi.html">http://www.oep.hu/szakmai_kozlemenyek/t ... tezoi.html</a><!-- m -->


Továbbképzés a társadalombiztosítási kifizetőhelyek ügyintézői számáraTisztelt Kifizetőhely!

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2016. január 12-én „Információk első kézből V.” címmel továbbképzést tart a társadalombiztosítási kifizetőhelyek ügyintézői számára.


A továbbképzésen az OEP szakemberei tájékoztatást adnak a pénzbeli ellátásokat érintő 2016. január 1-jétől hatályba lépő jogszabályi változásokról és a 2015-ös változások gyakorlati tapasztalatairól.

Részvételi szándékát a Jelentkezési lap megküldésével legkésőbb 2016. január 7-ig szíveskedjen a <!-- e --><a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a><!-- e --> e-mail címen jelezni!

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (2015.12.15.)„INFORMÁCIÓK ELSŐKÉZBŐL” V.A tradíciót folytatva, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár ismételten továbbképzést tart a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére.

A továbbképzésen az OEP szakemberei tájékoztatást adnak a pénzbeli ellátásokat érintő 2016. január 1-jétől hatályba lépő jogszabályi változásokról és a 2015-ös változások gyakorlati tapasztalatairól.


Ezen belül a gyermekgondozási ellátásokról és a pénzbeli ellátásokat érintő változásokról, továbbá a biztosítási kötelezettségről és járulékfizetésről, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról és minden egyéb az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival kapcsolatos munkáltatókat és kifizetőhelyeket érintő változásokról.

A továbbképzés résztvevői tájékoztatást kapnak továbbá minden olyan aktuális kérdésről, ami a foglalkoztatókat és nem utolsó sorban a társadalombiztosítási kifizetőhelyek feladatellátását segíti.

Időpont: 2016. január 12. 10-15 óráig (regisztráció 9 órától)

Helyszín: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (cím: Budapest XIII. ker. Váci út 73/a., földszinti nagyterem)

Témakör:

I. Pénzbeli ellátások és a baleseti táppénz megállapításával kapcsolatos változások:


- A pénzbeli ellátások megállapításával kapcsolatos fogalmak
- Szerződés szerinti jövedelem
- Gyermekápolási táppénz előzmény számítása
– A baleset üzemiségének elbírálása


II. A csecsemőgondozási díj (CSED) és a gyermekgondozási díj (GYED) összegének megállapításával és az ellátások folyósításával kapcsolatos szabályok:

- A CSED és a GYED napi összegének megállapítása
- A GYED-re való jogosultság ideje
- A GYED maximuma és a maximum összeg felülvizsgálata
- A CSED és a GYED folyósítási korlátozására vonatkozó új szabályok


III. Illetékességi szabályok változása a kifizetőhelyek feladatellátását érintően:

- Halálos kimenetelű üzemi baleset megállapításának illetékessége

IV. Egyéb aktuális kérdések:

- Ügyintézés a kifizetőhelyen/foglalkoztatónál
- Jogalap nélkül felvett ellátás megtérítése és az ellátások elszámolása nyomtatvány kitöltése

V. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény hatályos előírásai 2016. 01.01- jétől, a pénzbeli ellátásokra való jogosultság és az ellátások összegének megállapítása szempontjából:

- Biztosítottak és a járulékfizetési kötelezettség
- Kiegészítő tevékenységet végzők
- Egyéni és társas vállalkozók
- Kisadózó (katás) vállalkozók
- Őstermelők
- Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
- Egyszerűsített foglalkoztatás keretében munkát végzők
- Ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony
- A biztosítás szünetelése és ennek jogkövetkezményei a pénzbeli ellátásokra való jogosultságnál - Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség

Előadók:

Dr. Bogdán Zsuzsanna Főosztályvezető
Dr. Földi Barbara Szakmai tanácsadó
Soltész Lászlóné Szakmai koordinátor


Részvételi dj: 7.874 - Ft. + ÁFA (amely tartalmazza az előadások prezentációs anyagát, frissítő és ételfogyasztás lehetőségét.)

Részvételi szándékát a mellékelt – cégszerű aláírással ellátott - jelentkezési lap megküldésével legkésőbb 2016. január 7-ig szíveskedjen a <!-- e --><a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a><!-- e --> e-mail címen jelezni!

A jelentkezése elfogadásáról 2016. január 8-ig e-mailben értesítést küldünk.

Fontos információ: Amennyiben arról kap értesítést, hogy jelentkezése elfogadásra került, függetlenül a továbbképzésen való megjelenéstől — a korlátozott férőhelyre tekintettel — a részvételi díj megfizetése Önre nézve is kötelező.

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.oep.hu/szakmai_kozlemenyek/tovabbkepzes_tb_kifizetohely_ugyintezoi.html">http://www.oep.hu/szakmai_kozlemenyek/t ... tezoi.html</a><!-- m -->

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.oep.hu//data/cms1009689/Kifizetohelyi_OEP_tovabbkepzes_2016_januar.pdf">http://www.oep.hu//data/cms1009689/Kifi ... januar.pdf</a><!-- m -->
"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel
#24
Köszönjük, hogy friss infókkal hívod fel a figyelmünket!
Üdvözlettel! A l b a
Válasz idézéssel
#25
Az "adó" adó és pénzügyi szaklap XXIX. évfolyam 2015/16. számában megjelent egy, az üzemi balesetel kapcsolatos, 7 oldalas, példákat is tartalmazó összefoglaló Soltész Lászlóné (OEP Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Főosztály kormánytisztviselője) neve alatt.

(A cikk kitér a hivatásos állományban lévők üzemi balesetére, a szolgálati és az Ebtv. kollíziójára és annak javasolt feloldására.)
"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég